Австралийн 300 гаруй сайн дурын ажилтан Мон голд ажиллажээ

2001 оноос өнөөг хүртэл Австралийн 300 гаруй сайн дурын ажилтан Монголд ажиллажээ. Тэдний нэг Линет Фуонгийн Монголын нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүдийн нийгэмлэгт ажилласан туршлагаас сонирхоорой. http://www.asiaoptions.org/lynette-phuong-avid-volunteer-program-in-mongolia/

Meet Lynette Phuong, one of over 300 Australian volunteers who worked in Mongolia since 2001. She worked at MPHPA. Read her story here: http://www.asiaoptions.org/lynette-phuong-avid-volunteer-program-in-mongolia/ Go #AVIDs !

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: