JOIN TO ORKHON RIVER PROTECTION MOVEMENT”Орхон голыг хамгаалах х өдөлгөөн”

МЭДЭЭЛЛИЙН ЭХ СУРВАЛЖИЙН НУУЦЛАЛЫГ ХАМГААЛНА
ORKHON RIVER PROTECTION MOVEMENT
Фото зураг, видео бичлэг, болон судалгаа, тоо баримтуудаа явуулна уу. Мэдээллийн эх сурвалжийг чандлан нууцлах болно.

https://www.facebook.com/groups/orkhonriver/
“Орхон голыг хамгаалах хөдөлгөөн”
“Олуулаа хамгаалцгаая.
ИРГЭДИЙН МЭДЭЭЛЭЛ 2016.09.20. 16:30 МИНУТ
Иргэн М-ээс ирсэн мэдээлэл
Орхон голын эхэнд: Архангайн аймгийн Цэнхэр сум Шийртийн уурхай

Khishigdelger Dulamdorj's photo.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1414186211929451&set=pcb.1133678876713246&type=3

LikeShow more reactions
Comment

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: