Австралийн засгийн газрын “Магистр\ PhD” т этгэлэг

Австралийн засгийн газрын “Магистр\ PhD” тэтгэлэг
Дуусах хугацаа: 4 сараас- 10 сар (жил бүр) хугацаа өөрчлөгдөж болно. Суралцах: Австрали.
Хичээл эхлэх хугацаа: 2016\2017.
Товч тайлбар: Олон улсын төгсөлтийн дараах судалгааны тэтгэлэг (IPRS) хөтөлбөр нь олон улсын оюутнуудыг Австрали дахь төгсөлтийн дараах судалгааны мэргэжилээр, тэргүүлэгч Австралийн судлаачидтай хамтран туршлага хуримтлуулах боломжийг олгож байна. Оролцогч байгууллага (-ууд): Австралийн их сургуулиуд.
Суралцах түвшин\ талбар: Австралийн их сургуулиудаас санал болгож буй судалгааны мастерийн зэрэг эсвэл докторын зэрэг. Тэтгэлэгийн тоо: Жил бүр олон улсаас 330 орчим сурагчид.
Зорилтот бүлэг: Бүх улсын ч оюутнууд (Шинэ Зеландаас бусад)
Тэтгэлэгийн хэмжээ, хугацаа: Сургалтын төлбөр, суралцаж буй оюутан болон дагалдангийн эрүүл мэндийн даатгал. Судалгааний магистр болон докторын зэргийн 2 болон 3 жилийн хугацаанд олгогдоно.

http://facebook.com/gegeen

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: