Монгол хүн цагт 55 центийн цалинтай

Монгол хүн цагт 55 центийн цалинтай

Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллага дэлхийн 34 орны цалингийн доод хэмжээнд дүн шинжилгээ хийсэн байна. Гэхдээ цалингийн доод хэмжээг төлөх ёстой татварыг суутгаж авсны дараа эрэмбэлжээ. Австрали, Люксембургийн иргэд цалингийн доод хэмжээ бусад орнуудтай харьцуулахад хамгийн өндөр буюу цагт 9 ам.доллар гэж гарсан байна. Харин Латви, Мексик тэргүүтэй орнууд цагт хоёр ам.доллараас бага цалин авдаг аж.

Тэгвэл Монгол Улсад сарын цалингийн доод хэмжээ 192 мянган төгрөг байдаг. Сард дунджаар ажлын 22 өдөртэй гэж тооцон, өдөрт найман цаг ажилладаг гэж үзвэл Монгол хүн цагт хамгийн багадаа 1090 төгрөгийн цалин авч байна. Үүнийг ам.долларт шилжүүлвэл 55 цент юм.

Б.Саруул

http://wap.eagle.mn/mcontent/read/31337.htm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: