Австралийн 2016 оны 3 тэт гэлэг on Gegeen.com

Австралийн 2016 оны 3 тэтгэлэг on Gegeen.com

Хугацаа нь дуусахаас өмнө өргөдөлөө ирүүлээрэй

Австралийн 2016 оны бакалаврын дараах сургалтад хамрагдагчидад зориулсан Endeavour тэтгэлэг

Тэтгэлэг олгогч: Австралийн Засгийн газар

Хичээлүүд: Магистр болон Докторын зэргийн хөтөлбөрүүд

Хамрагдах хүрээ: Олон улсын суралцагчид

Өргөдөл гаргах эцсийн хугацаа: 2015 оны 6-р сарын30.

Гриффит Их Сургуулийн 2015 оны Баклаврын зэрэгт суралцагчидад зориулсан тэтгэлэг

Тэтгэлэг олгогч: Гриффит Их Сургууль

Хичээлүүд: Баклаварын зэргийн хөтөлбөрүүд

Хамрагдах хүрээ: Олон улсын суралцагчид

Өрөгдөл гаргах эцсийн хугацаа: Эхний улирал—2015 оны 11-р сарын 30. 2-р улирал—2016 оны 4-р сарын 30.

Австралийн КуртиH Их Сургуулийн 2015 оны Зэврэлтийн эсрэг Механизмыг судлах Докторын зэрэгт хамрагдагчидад зориулсан тэтгэлэг

Тэтгэлэг олгогч: Австралийн КуртиH Их Сургууль

Хичээлүүд: Зэврэлтийн эсрэг Механизмыг судлах Докторын зэргийн хөтөлбөрүүд

Хамрагдах хүрээ: Австрали, Шинэ Зеланд, Олон улсын суралцагчид

Өрөгдөл гаргах эцсийн хугацаа: 2015 оны 5-р сарын17.

Дээр дурьдсан тэтгэлэгийн зорилтот салбар, суралцах чиглэл, англи хэлний шаардлага, бүрдүүлэх бичиг баримтын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл доорхи хаягаар хандана уу

http://www.facebook.com/gegeen

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: