Video: New comer Javkhaa in Sydney Australia on 26 March 2015 by Gegeen

New comer Javkhaa in Sydney Australia on 26 March 2015 by Gegeen
Link: https://www.facebook.com/gegeen/posts/1013494082011673

Advertisements

Австрали Cидней: Үйл чилгээний ажилтан ю у өмсөх вэ? Australia Sydney: Student work clothing

Австрали Cидней: Үйлчилгээний ажилтан юу өмсөх вэ?

Үйлчилгээний чиглэлээр суралцаж байгаа оюутнуудыг ангидаа болон ажлын байрны сургалан дээрээ зөв хувцасласан байхыг шаарддаг. Энэ нь үйлчилж байгаа хүндээ сайхан сэтгэгдэл төрүүлэх ба үйлчилгээний салбарыг зөв сурталчлах хэрэгсэл болдог.
Зөв хувцаслалт гэдэг нь:
• Арьсаар хийсэн халтирдаггүй гутал
• Хар хувцас, өмд
• Зах, ханцуйтай цагаан цамц
• Сонгодог хар хүрэм
• Хар хантааз болно.

• Бариу түрүүтэй оймс
• Богино хар банзал
• Нэвт гэрэлтдэг эмэгтэй хүний цамц зэргийг өмсөж болохгүй.
Хэрэв хямд байдаг бол оюутнууд эдгээр хувцсыг өөрийн улсаас авчирч болох ба шаардлагатай бол сургагч багш нар хаанаас хямд хувцас авах талаар зөвлөж болно.

Contact me: gegeen
Email: Gegeen
Page: http://facebook.com/gegeen
Profile: http://facebook.com/gegeenCom

Information for your students

What should I wear for hospitality?

Student need to be advised what clothing to wear in the Australian Hospitality Environment
At APSI we like students to dress professionally and wear proper hospitality uniform.
Students who have chosen to study hospitality will need the correct attire for class and their workplace training. Students are to be reminded that correct dress code is required especially on their first trial, to make an impression. They need to be ready to have the right attitude to commence in this industry.

The correct dress code is:
Leather look non-slip shoes
Black dress pants
White shirt with collar and sleeve
Black classic jacket
Black vest
Do not wear:

Tight stockings
Short black skirt
See through blouse
If student can bring these clothes from their own country, this will keep student’s cost down and cheaper. However, Trainers do provide advice about where to buy clothes cheaply if students prefer buying clothes in Australia.

Contact me: gegeen
Email: Gegeen
Page: http://facebook.com/gegeen
Profile: http://facebook.com/gegeenCom