Australia Visa Information – Mongolia – Mongolian – Visa Types – Student Visas – Documents Required

Оюутны Виз- Бүрдүүлэх материалын жагсаалт
Доорх төрлийн оюутны визний материалыг Монголд хүлээн авах боломжтой. Хэрэв та оюутны виз мэдүүлхээр зэхэж байгаа бол бүрдүүлэх материалын жагсаалтаас холбогдох мэлдээлэлийг авч, бусад бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.

Оюутны Виз 570- Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Англи хэл дээр
Moнгол хэл дээр

Оюутны Виз 572- Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Англи хэл дээр
Moнгол хэл дээр

Оюутны Виз 573- Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Англи хэл дээр
Moнгол хэл дээр

Оюутны визний бусад төрөл, бүрдүүлэх материалын жагсаалт болон бусад мэдээлэл Монгол хэл дээр.
Төрөл 571
Эндээс харах: here
Төрөл 574
Эндээс харах: here
Төрөл 575
Эндээс харах: here
Төрөл 576
Эндээс харах: here
Оюутны Нөхцөлт Визний Үйл Явц – Төрөл 573
Эндээс харах: here
Оюутны Нөхцөлт Визний Үйл Явц – Төрөл 574
Эндээс харах: here
Оюутны Нөхцөлт Визний Үйл Явц – Төрөл 575
Эндээс харах: here
Төрөл 580
See: www.immi.gov.au/students/student_guardians/580/
http://www.vfsglobal.com/australia/mongolia/studentvisas_documents.html

Advertisements