Оюутны амьдралын хэв маяг эрүүл мэндэд нөл өөлөх нь | Sonin.MN

Амьдралын хэв маяг, орчин нөхцөл, эрхэмлэх үнэт зүйлс эрчимтэй хувьсан өөрчлөгдөж буй цоо шинэ цаг үед оюутан залуучууд маань суралцаж байна. Тухайн оюутны амьдралаа яаж зохицуулж байгаа нь тэдний амьдралын хэв маяг болдог.

Оюутан залуучуудын амьдралын хэв маягийн бодит байдал, баримтуудад дүн шинжилгээ хийхэд ихэнх оюутны амьдрал зохион байгуулалтгүй эмх цэгцгүй байгааг гэрчилдэг.

Тухайлбал: Зохисгүй хоололт, нойр дутуу байх, хөдөлгөөний идэвхгүй байдал, бие бялдрын сул хөгжил, өдрийн дэглэм баримталж сураагүй, төлөвлөгөөгүй ажилладаг зэргээр илэрдэг.

Үүнийг тэдэнд эрүүл аж төрөх ёс – зан үйлийн тухай болон бие бялдрын боловсрол, соёлын мэдлэг дутмаг, биеийн тамир, чийрэгжилтийг амьдралын хаа өдөр тутмын хэрэгцээ болгох дадал хэвшил төлөвшөөгүй, биеийн тамир спортоор хичээллэх таатай орчин, ахуй нөхцөл бий болгох чадваргүй, мэдээлэл мэргэжлийн сургалт сурталчилгаа хомс зэрэг олон хүчин зүйлийг шалтгаан болгон дурдаж болох юм.

Нэгэн үе биеийн тамир спортыг хөгжүүлэхэд залуучуудын байгууллага хошуучлан оролцож их дээд сургуулиар дамжин шинэ залуу спортын төрлийг түгээн дэлгэрүүлдэг байсан. Тухайн үед оюутан залуучуудын амьдралын хэв маяг, чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх, хичээл номоо давтах, давтлага зөвөлгөө авах хэлбэр одоо үеэс өөр байсан байж болох юм.

Гэтэл орчин үеийн залуучуудын амьдралд интернет тоглоом, баар цэнгээний газар, амралт зугаалгын бааз, худалдааны төв гэх мэт үйлчилгээний газарууд ихээр бий болсноор амьдралын хэв маяг өөрчлөгдсөн байна.

Эрүүл амьдралын хэв маяг нь хувь хүний хөдөлмөрийн болон нийгмийн идэвхи, сэтгэл санааны тогтвортой байдал, ажиллах чадварын өсөлт зэрэг нийгэм соёлын таатай бичил орчинг бий болгодог. Эрүүл аж төрөх хэв маягт оюутны өөрийн эрүүл мэндийг сахин хамгаалахад чиглэгдсэн тодорхой үйлдлүүд ордог.

Үүнд: хувийн зохион байгуулалт, өдрийн дэглэм баримтлах, эрүүл мэндээ сайжруулахад чиглэгдсэн үйлдлүүд, амьдралын төрөл бүрийн зуршлууд ордог. Оюутны амьдралын буруу зуршлууд нь оюутны эрүүл мэнд, ажиллах чадварт сөргөөр нөлөөлдөг болохыг тогтоосон байна.

Бүх зуршлуудыг 100% гэж үзвэл нойр дутуу байдал нь 24-30%, зохисгүй буруу хоололт нь 10-16%, хөдөлгөөний дутмагшил нь 15-30% гэх мэтээр тус тус нөлөөлдөг. Амьдралын ийм буруу зуршлын сөрөг үр дагавар нь хичээлийн жилийн сүүлээр оюутны өвчлөлийн тоо нэмэгдэх, ажиллах чадвар сулрах, идэвх санаачлагагүй байх зэргээр илэрдэг.

Энэхүү буруу зуршил нь “4-5 жилийн турш буюу оюутны их сургуулиа төгсөх хүртэл үргэлжилнэ гэж үзвэл оюутны ажиллах чадварт бодит хор нөлөө үзүүлэх” нь дамжиггүй.

Тухайлбал: Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн нэрэмжит “Хүн амын бие бялдрыг чийрэгжүүлэх сорил”-ын дүнгээс харахад 2011 оны жилийн эцсийн байдлаар 15-34 насны нийт залуучуудын бие бялдрын хөгжлийн түвшин тогтоох сорилд хамрагдсан залуучуудын 80.2%, 2012 оны жилийн эцсийн байдлаар 583.983 хүн хамрагдсанаас 61.5 хувь, 2013 оны эхний 11 сарын байдлаар 211.822 хүн хамрагдсанаас 92.3 хувь нь тус тус “С” буюу түүнээс доош үнэлэгдсэний зэрэгцээ цэргийн насны залуучуудын 44.4 хувь нь бие бялдрын хөгжлийн үзүүлэлтээр цэргийн албанд тэнцэхгүй буюу хангалтгүй байсан байна.

Түүнчлэн МУИС-ийн Орхон сургуулийн 200 оюутнаас авсан тус сорилын дүнгээс харахад 1-р курст байхдаа өгсөн. Оюутнуудын бие бялдрын ерөнхий хөгжлийн сорилын үзүүлэлтийг 100% гэж үзвэл, 2-р курстээ 91,9%, 3-р курстээ 83,1%, 4-р курстээ 75,8% хүртэл тус тус буурсан үзүүлэлттэй байв.

Дээрх бодит үзүүлэлтүүдийг үндэслэн дүгнэлт хийвэл манай улсын хүн амын бие бялдрын чийрэгжилтийн түвшин нилээд доогуур үзүүлэлтэй байгаа харагдаж байна. ЕБСургууль болон их, дээд сургууль дахь биеийн тамирын хичээл нь суралцагсдын эрүүл мэндээ хамгаалах, бие бялдраа чийрэгжүүлэх эх үндэс болж чадахгүй байна гэсэн дүгнэлтэд хүрч болохоор байгаа бөгөөд бид тэдэнд эрүүл амьдрах арга ухаан, хэв маяг, дадал зуршил хэвшүүлээгүйтэй холбон тайлбарлаж болох юм.

Хувь хүний амьдралын хэв маягийг бага наснаас нь эхлэн сургалтын байгууллага, гэр бүл, хүрээлэн байгаа орчиноор нь дамжуулан чадвар дадал төлөвшүүлэх зайлшгүй шаардлагатай юм. Эрүүл амьдралын хэв маяг нь хувь хүний хөдөлмөрийн болон нийгмийн идэвхи, сэтгэл санааны тогтвортой орчин, ажиллах чадварын өсөлт зэрэг нийгэм соёлын таатай бичил орчинг бий болгодог.

Иймд эрүүл амьдралын хэв маягийн хүрээнд оюутны эрүүл мэндээ сахин хамгаалах хариуцлага нь нийгмийн өмнө хүлээсэн үүрэг байх ёстой. Учир нь “Эрүүл биед саруул ухаан оршино” гэдгээр эрүүл чийрэг бие бялдартай сэргэлэн цовоо шинэ залуу боловсон хүчин эх орноо хөгжүүлнэ.

Эрүүл амьдралын хэв маягийн үндсэн элементүүдэд эрүүл ахуйн сахилга бат, өдрийн дэглэм, хөдөлгөөний дутагдалаас сэргийлэх, муу зуршлаас татгалзах нь хувь хүний зорилтод үйлдлүүд, харилцааны соёл болон хамт олны дунд биеэ авч явах соёл, бэлгийн зан үйл гэх мэт зүйлүүд багтдаг.

Амьдралынхаа хэв маягийг тодорхой төлөвлөгөөтэй зохион байгуулснаар түүний өдөр тутмын амьдрал нь эмх цэгцтэй, үүний үр дүнд бие бялдрын хувьд эрүүл, өв тэгш болж хүмүүждэг. Эрүүл амьдралын хэв маягийг дагаж мөрдснөөр тухайн хүнийг хүрээлэн байдаг сөрөг үйлдлүүдээс (шаардлага, шүүмжлэл, муу зуршил гэх мэт) хамгаалж, нэгэн төрлийн бат бэх хана болж байдаг.

Эцэст нь дүгнэхэд Оюутан эрүүл амьдралынхаа хэв маягийг өөрийн санаанд тохируулан байнга өөрчилж шинэчилж, шинээр бүрдүүлж болно. Эрүүл амьдралын хэв маяг нь ямар үнэт зүйлийг бий болгож, нийгмийн ямар хэрэгцээг хангаж байгаа, хувь хүний хөгжилд ямар ахиц гарч буй зэргээр илэрхийлэгдэнэ.

Бодит амьдралын хэв маяг болон субъект харилцааны системийн хооронд зөрчил гарч ирдэг ба энэ зөрчлийг арилгах явцад амьдралын хэв маягийн өөрчлөлт шинэчлэлт нь төгс төгөлдөр болох процесс явагддаг.

Оюутан хүн яаж амьдарч байна гэдэг нь чухал боловч үүний зэрэгцээ юуны төлөө амьдарч, юугаар бахархаж, юуны төлөө тэмцэж байгаа нь мөн чухал байдаг.

Амьдралын хэв маяг нь үнэт зүйлс, ертөнцийг үзэх үзэл, нийгмийн болон амьдралын туршлагаас ихээхэн хамаардаг байна. Иймээс бид хүүхдийг бага наснаас нь эхлэн дасгал хөдөлгөөн хийх, эрүүл мэндээ хамгаалах, бие бялдраа чийрэгжүүлэх, өдрийн дэглэм, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг зохиох амьдралын өдөр тутмын хэв маягийг бий болгоход нь туслах хэрэгтэй байна.

Энэ цаашлаад өөрийнх нь болон гэр бүл, найз нөхөд, хамт олны эрүүл амьдралын хэв маяг болж өргөжих боломжтой. Эрүүл чийрэг бие бялдар нь жаргалтай амьдралын үндэс юм. Эрүүл чийрэг бие бялдрыг системтэй, төлөвлөгөөтэй дасгал хөдөлгөөнөөр бий болгоно.

Дасгал хөдөлгөөнийг тогтмол хийхэд амьдралын эрүүл хэв маяг хамгаас чухал. Учир нь биеийн тамирын спортыг амьдралынхаа нэгэн хэсэг болгож байж амжилтанд хүрдэг төдийгүй хөдөлгөөний дутагдалд орсноор үүсэн бий болдог төрөл бүрийн эрсдэлт хүчин зүйлээс урьдчилан сэргийлэх боломжтой юм.

Хүүхэд залуучууд маань өдөр тутмын амьдралдаа өөрийн үзэл бодол, хийж буй үйлдэл бүрээрээ, санал санаачлагаараа, бусдадаа үлгэр дууриалал болж биеийн тамирын дасгал хөдөлгөөнийг идэвхтэй дэмжин тогтмол хичээллэж идэвхтэй амьдралын эрүүл хэв маягийг дагаж мөрдөх нь юу юунаас чухал байна.

Энэ нь тухайн хүний өөрийнх нь эрүүл энх урт насалж, ихийг хийж бүтээж зорьсондоо хүрэхэд хамгийн хэрэгтэй зүйл юм. Оюутан, залуучуудын сайн дурын болон төрийн бус байгууллагууд нь идэвх санаачлагатай залуусыг дэмжин өөрийн оршин суугаа газар, ажиллаж, сурч байгаа орчиндоо шинэ залуу спортын төрлүүдийг сурталчилах, олон нийтийг түүнд татан оролцуулах ажилд бүтээлчээр оролцож идэвхтэй амьдралын эрүүл хэв маягийг баримтлаж бусдыгаа уриалах нь ихээхэн чухал байна.

http://sonin.mn/news/culture/26234

Advertisements

Scholarships to study in Australia for Mongolians 2014 by Gegeen

Australian scholarships: Opportunity to study in Australia for free without IELTS 2014

 1. Australian Awards: http://www.australiaawards.gov.au/, http://australiaawardsmongolia.org
 2. AusAID: ALA – Australian Leadership Awards 13% (80 votes) – http://masp.mn
 3. AusAID: Endeaviour – www.deewr.gov.au/EndeavourAwards 6% (40 votes)
 4. AusAID: ADS – Australian Development Scholarship 8% (52 votes) www.ausaid.gov.au/scholar

5. The International Postgraduate: Research Scholarship (IPRS)–UOW Mongolian Society http://mglaus.com

6. The international Postgraduate: Tuition Award

 1. The international Postgraduate: Living allowance award
 2. Mongolian Government 9% (60 votes) – www.mecs.pmis.gov.mn
 3. Mongolian President’s Scholarship – http://president.mn
 4. Mongolian Government Agencies’ Fund
 5. Ambassador’s, Queen’s, State Sponsorship, Mayor’s Scholarships
 6. International Monetary Fund – www.IMF.org 4% (25 votes)
 7. Company scholarships: MAK, Shunkhlai, Government organizations, APU, Erdenet GOK, Major Banks
 8. Asian Development Bank – www.ADB.org 6% (39 votes) – Open till 30 November, iBT-77
 9. JDS – Japanese Development Scholarship for University of Sydney prospective students
 10. Other countries that partner with Australia: Anne Wexler Australian-American Public Policy Scholarships, Canadian or American Australian Association Education Fund, are such programs.
 11. WorldBank – www.worldbank.org 7% (47 votes)
 12. Reserve Bank Scholarship
 13. Rio-Tinto 5% (31 votes) – http://ot.mn
 14. SOROS 10% (64 votes) – check Open Society
 15. Rotary 7% (46 votes) – http://rotary.org
 16. AU University 5% (31 votes) – go 2 uni website like – www.cqu.edu.au, & -> scholarship section.

Sample Uni of Sydney: http://sydney.edu.au/international/resources/scholarships/Mongolia_Inbound.pdf

 1. Private Funds 4% (23 votes) – gegeen
 2. Internships – gegeen-owner
 3. Australian private organization or individual’s scholarship, charity, volunteer workshops, youth forum, events sponsorship. Student Association fund, Chess competition sponsorship, Sports award & more
 4. Credit exemptions, RPL – Recognizing Previous Learning, Credit Transfer, Credit awards, replacement
 5. Other: 1% (5 votes) , e.g Zorig Foundation, Jaica, JCI, other recruitment resources

Гэгээн Ундарга холбоо ТББ нь залууст Англи хэл сурахад шаардлагатай материал, ном, аудио, видео хичээл, IELTS, iBT-ийн ном тохимолууд аас танилцуулж, Орон орноос зарлагдаж байгаа тэтгэлгүүдийн мэдээллийг цаг тухайд нь хүргэж, тэтгэлэгт хамрагдах бүх орчин нөхцөлийг хангаж өгөх зорилготой.

Австралийн виз зуучлал: 20 гаруй жилийн туршлагатай, Австралийн Ногоон карт-PR визийг Монголчуудад 100% амжилттай бүтээж өгч байсан Австралийн албан ёсны лицензтэй хуулийн фирмийн Монгол дахь төлөөлөгч танд тусалж байна.

Tel: 976-70007936, 976-99207936, 976-88077936

Australia: 976-75750965, 976-98321673, 61-407353505, 61-410063125

Email: gegeen, gegeen-owner

Хаяг: 8 шарга, ЧД, 3-хороо, Төмөрчиний гудамж-3. Ulaanbaatar, Mongolia. (Хорго рестораны ард)

* Урт цагааны баруун хойно, Капитрон банкны булан тойроод ABMA төвийн 1 давхарт 111.

 • Aвстралийн виз, сургалт-ын зөвлөгөө, ТЭТГЭЛЭГ, Зуучлал
  Үнэгүй мөнгөн шилжүүлэг
  Шинээр ирэгсдийн сервис
  Mongolia: 99207936, 99998532
  Tel: 976-70112232
  Aust: 0407353505/0410063125
  Email: gegeen@yahoo.com
  gegeen@bluewaterstudy.com
  gegeen-owner@yahoogroups.com
  Хаяг: 702/368 Sussex St Sydney
  MN: 8 sharga, ABMA centre – #111
  ЧД, 3-хороо, Төмөрчиний гудамж-3
  Салбар: Залуучуудын Холбооны
  байр 210 тоот-ӨРГӨӨ2-н эсрэг талд

Гэгээний бүтээлүүдээc: Англи хэл амжилттай суралцах алтан түлхүүр, Ерөнхий Англи хэл, IELTS-олон улсын англи хэлний шалгалт, Австралийг сонгохын учир-өврийн дэвтэр, Австралийн тэтгэлэг, Австралид суралцагч Монгол оюутнуудын амьдрал тэмдэглэл, Авсралид бизнес эрхлэх заавар

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

For the future of Community and Youth

Proudly supported by Gegeen team:

Gegeen: 976-75750965, 98321673
Visa: 976-9920 7936, 88077936
Sydney: 61+410 063 125, +61-407353505

http://www.gegeen.com RSS
gegeen@yahoo.com

iBT, TOEFL, IELTS ebooks and Scholarship info:
GGN YahooGroup: http://groups.yahoo.com/group/gegeen
Shildegiin shildeg blog-2010: http://gegeen.wordpress.com

Mongolians in Australia on a scholarship statistic by Mongolian Students Association

Австрали дахь oюутнуудын хэдэн хувь нь тэтгэлэгээр суралцдаг вэ – Монголын оюутны холбоо, Гадаад харилцааны хэлтэс

Za oiroltsoolson bga shw, 100% unemshihuits statistic too bish ch ene chigleleer dagnasan huviin sudalgaandaa undesleed Mongoliin Oyutnii holboonii zugees iruulsen edgeer asuulgad hariult beldlee. Uls ulsad n bga elchin saidiin yamduudtai hariltsval bas heregtei baij magadgui

~~~~~~~~~
1 Орны нэр Australia
2 Тус улсад нийт хэдэн монгол оюутан сурдаг вэ 600
3 Хамгийн их монгол оюутан суралцдаг 3 сургуулийн нэр CQU.edu.au, holmes.edu.au,bridgebc.edu.au
4 Дээрх нэрлэсэн 3 сургуулийн давуу тал, яагаад сонгон суралцаж байгаа вэ? Open to Mongol market agents
5 Оюутны хамгийн их суралцдаг мэргэжлийн чиглэл? business, accounting, IT
6 Тэтгэлэгээр суралцах боломж хэр их байдаг вэ? Average
7 Оюутнуудын хэдэн хувь нь улсын тэтгэлэгээр суралцдаг вэ? 40%
8 Оюутнуудын хэдэн хувь нь өөрийн зардалаар суралцдаг вэ? 50%
9 Оюутнуудын хэдэн хувь нь бусад хэлбэрээр суралцдаг вэ? 10%
10 Хэлний бэлтгэл хийхэд ямар шаардлагыг хангасан байх хэрэгтэй вэ? NO requirements or IELTS 5 of 9, ibt 77+ of 120
11 Хэлний бэлтгэл хийхэд ямар төлбөртэй байх вэ? from $115 per week, $5440 per yer by 4 instalments of $1410 by quarter
12 Монгол оюутнууд ихэвчлэн хаан байрладаг вэ? Оюутны байранд болон гадуур байрлах тус бүрийн зардал гаргах. Rental share apartment for $600 per month, Home Stay $880, Dormitory $750
13 Амьдралын өртөг нэг сард дундажаар хэдэн төгрөгийг зарцуулдаг вэ? Үүнд : Хоол, Унаа, Үзвэр, Хувцас, Хичээлийн хэрэглэгдэхүүн, Баяр ёслол, Аялал , Бусад зардал тус бүрээр гаргах $1,500
14 Нийт оюутнуудын хэдэн хувь нь бакалаврын сургалтанд хамрагдаж байна вэ?5 17%
15 Нийт оюутнуудын хэдэн хувь нь магистрийн сургалтанд хамрагдаж байна вэ?6 35%
16 Нийт оюутнуудын хэдэн хувь нь докторын сургалтанд хамрагдаж байна вэ?7 5% TMC Tradesman or language colleges – 40% other 4%
17 Сурангааа ажиллах буюу цагийн ажил хийх боломжтой юу? Ямар төрлийн ажил хийж болох вэ? \Дэлэгэрэнгүй хариулна уу\ 40 hours per fortnight, cleaning, delivery, construction, office admin, accountant, IT technician
18 Нэг цагийн ажлийн хөлс ба сард хэдэн төгрөг олох боломжтой вэ? $18 per hour, $1500 per month
19 Тус улсад ирж суралцаж буй оюутнууд заавал үзэх түүхийн дурсгалт газар байдаг вэ? Үзвэл зохистой газруудыг нэрлэж бичнэ үү Sydney Opera House, Canberra War memorial / Parliament house, Gold coast Dreamworld, Brisbane Southbank Museum
20 Тус улсын их сургуулийн элсэлтийн нийтлэг журам? Ямар шаардлагыг хангасан оюутнууд суралцах боломжтой вэ? Finance: $27,000+ or scholarship for 1+ year tuition + living expences, English: IELTS 5.0+ if not English course study
21 Тус улсад зорчиход визний ямар материалыг бүрдүүлэх вэ?http://www.vfsglobal.com/australia/mongolia/studentvisas.html

Mongolian Students Association in Australia
Located in 454 Harris st Ultimo NSW 2007
Tel: 0407353505
Email: mglaus-owner
Web: http://mglaus.com

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

For the future of Community and Youth

Proudly supported by Gegeen team:

Gegeen: 976-75750965, 98321673
Visa: 976-9920 7936, 88077936
Sydney: 61+410 063 125, +61-407353505

http://www.gegeen.com RSS
gegeen@yahoo.com

iBT, TOEFL, IELTS ebooks and Scholarship info:
GGN YahooGroup: http://groups.yahoo.com/group/gegeen
Shildegiin shildeg blog-2010: http://gegeen.wordpress.com

Gegeen fund 100% Scholarship to study in Australia, Construction work and business, Mongolian Restaurand LITTLE ASIA in Tasmania and more

Mongolian students success in Australia, Business visa for Mongolians, Jobs in Sydney and news for Mglaus by March 2014

Ц.Оюунцэцэг: С.Зориг өөрийнхөө төсөөлж бай гаагүйгээр ганцаардаж шантарсан
Mongolian artist in Australia: http://www.lostnomad.net
30 настанд өгөх амин чухал зөвлөгөөнүүд
“Бидний өмнө 3-н тэрбумын зах зээл байна” | Amjilt.com
Ц.Цогзолмаа: Эмэгтэйчүүд шийдвэр гаргах тө вшинд олон болвол Монголын нийгэмд өөрчлө лт гарна | Amjilt.com
Таван жилийн дотор байртай болгоно гэв | Amjilt.com
Оюутолгой Монголд мөнгө үйлдвэрлэдэг газ ар мэт харагдсан хэвээр үү? | Amjilt.com
Australia garaltai VS model Miranda Kerriin huu Flinn huurhun yumaa
Махчин загас Өмнөдийн Валес далайн эрэгт сэлж байсан эмэгтэйрүү дайрчээ | Amjilt.com
Монголын дипломыг дэлхий зөвшөөрөх нэг ал хам
3,8mln house of Mongolians in USA С.Баярын тухай жиргээ
Канадад зорчих иргэдэд олон удаагийн виз олгоно
Za mongol l bol modon heltei orchuulagch ch bsn uned orno. Hovriin yum shd
Хамгийн харамч саятанууд
Australian business visa for Mongolians – Бизнэс эрхлэгчийн урьд чилсан виз 160 болон Орон нутгийн батлан даагчтай ажлийн виз 163
Mongolian students success in Australian college
Youtube: Ulgeriin tansag Sydney-Mongol duu
qld_mgl 4 deh gadaad oyutan
Americad surah huuhduuded Unegui online surgalt
Budagchin mujaan achigchiin ajil bn
ЧИ МИНИЙ ХЭД ДЭХ ГЭЭЧ