Шүүхийн захиргааны тухай хууль (1993, Өмнөд Австрали)

Шүүхийн захиргааны тухай хууль (1993, Өмнөд Австрали)

http://www.austlii.edu.au/cgi-bin/download.cgi/au/legis/sa/consol_act/caa1993263

Энэхүү хууль нь 6 бүлэг, 31 зүйлтэй. Хуулийн зорилт нь Засгийн газраас хараат бус шүүхийн захиргааны Зөвлөлийг бий болгох, шүүх эрх мэдлийг шаардлагатай барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж, үйлчилгээгээр хангаж байхад оршиж байна.

Нэгдүгээр бүлэг. Нийтлэг үндэслэл

Хоёрдугаар бүлэг.Шүүгчдийн зөвлөл

1-1 Шүүгчдийн зөвлөлийг үүсгэн байгуулах

1-2 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

1-3 зөвлөлийн үйл ажиллагаа

1-4 зөвлөлийн чиг үүрэг, эрх мэдэл

1-5 Зөвлөлийн тайлангаа тавих үүрэг

Гуравдугаар бүлэг.Өмчийн хяналт

Дөрөвдүгээр бүлэг.Зөвлөлийн ажлын алба

4-1 мужийн шүүхийн захиргаа

4-2 зөвлөлийн удирдах албан тушаалтан

4-3 Бусад албан хаагчид

4-4 Албан хаагчдын эрх, үүрэг

4-5 Санхүү, эдийн засгийн заалтууд

4-6 Бусад

Тавдугаар бүлэг. Санхүү, эдийн засгийн заалтууд

  

 ————оОо————

Advertisements
Posted in News. 2 Comments »

2 Responses to “Шүүхийн захиргааны тухай хууль (1993, Өмнөд Австрали)”

  1. Шүүхийн захиргааны тухай хууль (1993, Өмнөд Австрали) | Гэгээн Монгол Says:

    […] Шүүхийн захиргааны тухай хууль (1993, Өмнөд Австрали) Posted on 2012-09-11 by gegeen@yahoo.com | Сэтгэгдэл үлдээх Шүүхийн захиргааны тухай хууль (1993, Өмнөд Австрали) […]

  2. Шүүхийн захиргааны тухай хууль (1993, Өмнөд Австрали) | Гэгээн Монгол Says:

    […] Read the rest of this entry » Түгээе дөө!Like this:LikeBe the first to like this. This entry was posted in AU-н Сонин Хачин. Bookmark the permalink. ← Shocking Facebook Status gah gah gah… […]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: